CHECK SCAM TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Thông tin kẻ lừa đảo

Chủ tài khoản *
Số điện thoại
Số tài khoản *
Ngân hàng *
Thêm ảnh

Thêm đầy đủ bằng chứng, hình ảnh bill chuyển tiền, đoạn chat để được duyệt sớm nhất

Mô tả hình thức nội dung lừa đảo *

Người xác thực

Họ và tên *
Liên hệ: *

Chúng tôi sẽ xóa đơn tố cáo nếu không liên hệ được với bạn !!!

Link phốt MXH:
Tôi cam kết những thông tin bên trên là hoàn toàn chính xác và sẽ chịu mọi trách nhiệm về những thông tin mình cung cấp
CHECK SCAM
GỬI THÔNG TIN "TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO" ủng hộ