CHECK SCAM TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Điều Khoản Sử Dụng

Thỏa thuận này được sửa đổi lần cuối vào ngày 29 tháng 03 năm 2021.

  1. Checkscamgame.com là website để người dùng tố cáo & kiểm tra những dữ liệu Scam được chia sẻ bởi nhiều người dùng trong cộng đồng MXH Facebook
  2. Những bài do Admin đăng đều có Link nguồn phốt trên Facebook, và Profile người đăng phốt
  3. Những bài đăng do thành viên tố cáo thì người đăng nội dung tố cáo sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung mình đăng lên.
  4. Website luôn luôn có khâu kiểm chứng với những nội đăng lên, nhưng không thể chắc chắn 100% thông tin là hoàn toàn chính xác, Vậy nên người bị tố cáo có thể Liên Hệ với người tố cáo hoặc Admin để được giải quyết

CHECK SCAM
GỬI THÔNG TIN "TỐ CÁO MỘT KẺ LỪA ĐẢO"